REGULAMIN 

                                          Festiwal XV Europejskie Dni Tańca – Malbork 2022 

                                                               Eliminacje - ON-LINE 

                                     Organizator: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji 

                                             Termin: 2-3 kwietnia 2022 r.

Miejsce: dedykowany kanał YouTube --> 

      


   
Warunki uczestnictwa:
Przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru oraz nagrania z zarejestrowaną prezentacją drogą elektroniczną na adres: edt@kultura.malbork.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2022 r.
Wniesienie wpisowego w wysokości:
- soliści         30 zł za każdą prezentację
- duety         50 zł za każdą prezentację
- mini-formacje       140 zł za każdą prezentację
- formacje             250 zł za każdą prezentację
Wpisowe należy wpłacić na rachunek organizatora:

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 – 200 Malbork
Bank PKO BP
08-1020-1778-0000-2102-0150-0677 z dopiskiem „XV EDT wpisowe + nazwa zespołu lub imię i nazwisko solistki/ty”

faktury za wniesione wpisowe będą wysyłane tylko tym instytucjom delegującym, które zaznaczą taką opcję w zgłoszeniu i przekażą organizatorowi wymagane dane
przelewy za opłatę startową winny być realizowane z konta instytucji delegującej, zwłaszcza w przypadku gdy uczestnik deklaruje potrzebę otrzymania faktury.
Brak zaksięgowanej wpłaty na koncie organizatora w wyznaczonym terminie przyjmowania zgłoszeń skutkować będzie skreśleniem solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) z listy uczestników.
W przypadku wycofania solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem XV EDT, organizator zwróci koszt wpisowego przelewem zwrotnym na rachunek instytucji delegującej lub zgłaszającego.
W przypadku wycofania solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem XV EDT, wpisowe nie będzie zwracane.


Kategorie wiekowe i taneczne:
SOBOTA 2 KWIETNIA 2022

disco solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

disco duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

disco mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji

disco formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji

dancehall solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 1 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

dancehall duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 1 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

dancehall mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji

dancehall formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji

hip hop solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

hip hop duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

hip hop mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji

hip hop formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji
cheerleaders duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

cheerleaders mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji

cheerleaders formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji

NIEDZIELA 3 KWIETNIA 2022

FUN 30+ (technika dowolna)
- czas prezentacji do 4 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji

inscenizacja i miniatura taneczna solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 1:30 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

inscenizacja i miniatura taneczna solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 1:30 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

inscenizacja i miniatura taneczna mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 3 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji

inscenizacja i miniatura taneczna formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 4 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji

taniec współczesny solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 1:30 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

taniec współczesny duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 2 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

taniec współczesny mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 3 min.
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji

taniec współczesny formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 4 min.
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji

inne formy tańca solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 1:30 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

inne formy tańca duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 2 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

inne formy tańca mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- muzyka własna do 3 min.
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji

inne formy tańca formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- czas prezentacji do 4 minut
O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji.

Liczebność mini-formacji: od 3 do 7 osób
Liczebność formacji: 8 i więcej osób

Ocena i nagrody:
Oceny zespołów dokona pięcioosobowe Jury powołane przez organizatora.
Trzy najlepsze prezentacje w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych otrzymają zaproszenie do udziału w gali finałowej, która odbędzie się 23 kwietnia w Malborku z sali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ulicy Wybickiego 32.
Organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają:
- za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii solo i duety we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – medale i dyplomy
- za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii mini-formacje i formacje we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – puchary i dyplomy
Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów oraz rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

Dane techniczne:
dopuszcza się następujące formaty nagrania video: plik MP4 
każde nagranie musi posiadać dokładny opis (imię i nazwisko solisty/ imiona i nazwiska członków duetu/ nazwa mini-formacji/ formacji, kategoria wiekowa i taneczna)

Sprawy organizacyjne:
organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń)
zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej
szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 5 dni przed planowaną transmisją internetową
organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń
uczestnicy Festiwalu XV Europejskie Dni Tańca – Malbork 2022 Eliminacje ON-LINE przenoszą na organizatora bez wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi, przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
- w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami
- w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono
- rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu, telewizji i na stronach internetowych organizatora
uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów w określony przez organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatora
przesłanie organizatorowi zgłoszenia solisty, duetu, mini-formacji lub formacji będzie traktowane jako zaznajomienie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania
w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury


Biuro organizacyjne:
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 - 200 Malbork
tel. 55 272 38 52
e-mail: edt@kultura.malbork.pl
www.kultura.malbork.pl

Kierownik Organizacyjny:
Jacek Suchiński – 606 217 653

Przewodniczący Jury:
Sebastian Białobrzeski

         

  •