REGULAMIN 

                                          Festiwal XIV Europejskie Dni Tańca – Malbork 2021 

                                                               Edycja ON-LINE 

                                     Organizator: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji 

                                             Termin: 24-25 kwietnia 2021 r. 

Miejsce: dedykowany kanał YouTube --> 

 

Warunki uczestnictwa: 

 • przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru oraz nagrania z zarejestrowaną prezentacją drogą elektroniczną na adres edt@kultura.malbork.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2021 r. 

      

         

 • wniesienie wpisowego w wysokości: 

- soliści  30 zł za każdą prezentację 

- duety  50 zł za każdą prezentację 

- mini-formacje       140 zł za każdą prezentację 

- formacje          250 zł za każdą prezentację 

 • wpisowe należy wpłacić na rachunek organizatora: 

 

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 – 200 Malbork 

Bank PKO BP 

08-1020-1778-0000-2102-0150-0677 z dopiskiem „XIV EDT wpisowe + nazwa zespołu lub imię i nazwisko solistki/ty” 

 

 • faktury za wniesione wpisowe będą wysyłane tylko tym instytucjom delegującym, które zaznaczą taką opcję w zgłoszeniu i przekażą organizatorowi wymagane dane 

 • przelewy za opłatę startową winny być realizowane z konta instytucji delegującej, zwłaszcza w przypadku gdy uczestnik deklaruje potrzebę otrzymania faktury 

 • brak zaksięgowanej wpłaty na koncie organizatora w wyznaczonym terminie przyjmowania zgłoszeń skutkować będzie skreśleniem solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) z listy uczestników 

 • w przypadku wycofania solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem XIV EDT, organizator zwróci koszt wpisowego przelewem zwrotnym na rachunek instytucji delegującej lub zgłaszającego  

 • w przypadku wycofania solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem XII EDT, wpisowe nie będzie zwracane 

Kategorie wiekowe i taneczne: 

SOBOTA 24 KWIETNIA 2021 

 

 • disco solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 1 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

 

 • disco duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  

- czas prezentacji do 1 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników 

 

 • disco mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  

- czas prezentacji do 3 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji 

 

 • disco formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  

- czas prezentacji do 3 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji 

 

 • dancehall solo 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 1 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

 

 • dancehall duety 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 1 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników 

 

 • dancehall mini-formacje 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 3 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji 

 

 • dancehall formacje 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 3 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji 

 

 • hip hop solo do do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  

- czas prezentacji do 1 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

 

 • hip hop duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  

- czas prezentacji do 1 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników 

 

 • hip hop mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  

- czas prezentacji do 3 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji 

 

 • hip hop formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat  

- czas prezentacji do 3 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji 

 

NIEDZIELA 25 KWIETNIA 2021 

 

 • FUN 30+ (technika dowolna) 

- czas prezentacji do 4 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji 

 

 • inscenizacja i miniatura taneczna solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 1:30 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

 

 • inscenizacja i miniatura taneczna duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 2:00 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

 

 • inscenizacja i miniatura taneczna mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 3 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji 

 

 • inscenizacja i miniatura taneczna formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 4 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji 

 

 • taniec współczesny solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 1:30 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

 

 • taniec współczesny duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 2 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników 

 

 • taniec współczesny mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 3 min. 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji 

 

 • taniec współczesny formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 4 min. 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji 

 

 • inne formy tańca solo do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 1:30 minuty 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia 

 

 • inne formy tańca duety do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 2 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników 

 

 • inne formy tańca mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- muzyka własna do 3 min. 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu mini-formacji 

 

 • inne formy tańca formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat 

- czas prezentacji do 4 minut 

- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji 

 

Liczebność mini-formacji: od 3 do 7 osób 

Liczebność formacji: 8 i więcej osób 

 

Ocena i nagrody: 

 • oceny zespołów dokona pięcioosobowe Jury powołane przez organizatora 

 • organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają: 

- za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii solo i duety we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – medale i dyplomy 

- za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii mini-formacje i formacje we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – puchary i dyplomy 

- nagrody dodatkowe: Osobowość Taneczna XIV EDT dla wyróżniających się solistów (statuetki lub nagrody rzeczowe), Mistrz Choreografii XIV EDT dla instruktora - autora najciekawszej prezentacji (statuetka) oraz Grand Prix XIV EDT dla wskazanej przez Jury formacji (duży puchar) 

 • Jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów oraz rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze. 

 

Dane techniczne: 

 • dopuszcza się następujące formaty nagrania video: plik MP4  

 • każde nagranie musi posiadać dokładny opis (imię i nazwisko solisty/ imiona i nazwiska członków duetu/ nazwa mini-formacji/ formacji, kategoria wiekowa i taneczna) 

 

Sprawy organizacyjne: 

 • organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc (decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń) 

 • zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej 

 • szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 5 dni przed planowaną transmisją internetową 

 • organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń 

 • uczestnicy Festiwalu XIV Europejskie Dni Tańca – Malbork 2021 Edycja ON-LINE przenoszą na organizatora bez wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi, przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

- w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami 

- w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono 

- rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu, telewizji i na stronach internetowych organizatora 

 • uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów w określony przez organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatora 

 • przesłanie organizatorowi zgłoszenia solisty, duetu, mini-formacji lub formacji będzie traktowane jako zaznajomienie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania 

 • w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury 

 

 

Biuro organizacyjne: 

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 - 200 Malbork 

tel. 55 272 38 52 

e-mail: edt@kultura.malbork.pl 

www.kultura.malbork.pl 

 

Kierownik Organizacyjny: 

Jacek Suchiński – 514 116 771 

 

Przewodniczący Jury: 

Sebastian Białobrzeski